Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-04-24

Tandhygienistens roll speglas på årets TandhygienistDagar

Landets tandhygienister möts nu på TandhygienistDagarna 2022 som arrangeras av Sveriges Tandhygienistförening på Linköping Konsert & Kongress den 24–26 april. Årets tema är ”Munnen – i ett större perspektiv” och tar bland annat upp det som berör tandhygienistens yrkesutövning i de nya nationella riktlinjerna för tandvård. Sofia Orrskog och Katri Ståhlnacke från Socialstyrelsens projektgrupp för nationella riktlinjer för tandvård medverkar.

– Det blir två dagar med många intressanta föredrag och vetenskapliga presentationer, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening. Trots att tandhälsan i Sverige blir generellt bättre är det fortfarande stora skillnader mellan grupper och individer. Eva-Karin Bergström, som är enhetschef på Hälsoodontologiska enheten Folktandvården Västra Götaland, kommer i sin presentation ge en bild av hur en av landets stora regioner arbetar med att utjämna skillnaderna i munhälsa mellan olika grupper.

Flera av de tillstånd och sjukdomar som tandhygienister möter i sitt arbete har sitt ursprung i patientens levnadsvanor och vardagsrutiner. Hur kan tandhygienisten inspirera sina patienter till beteendeförändring för att uppnå en god oral hälsa? Och vilka möjligheter finns idag för tandhygienister som vill fördjupa sig i oral hälsa efter grundutbildningen? Under föredraget "Så jobbar jag med beteendeförändringar – erfarenheter från kurser inom oral hälsa på avancerad nivå" kommer tandhygienisterna Sara Hed Rann, Linda Benjaminsson och Sandra Lod Dimenäs att belysa denna fråga.

Under de senaste årtiondena har samband mellan parodontit och olika allmänsjukdomar rapporterats i vetenskapliga studier. De flesta av studierna har bedrivits i ett samarbete mellan odontologisk och medicinsk forskning och vi är nu på väg mot att den tidigare tydliga uppdelningen mellan munhålan och övriga kroppen kommer att försvinna. Anna Bogren, övertandläkare och odont dr. vid Umeå universitet redovisar det aktuella kunskapsläget avseende sambanden mellan parodontit och allmänsjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer samt hur kunskapen appliceras i den kliniska vardagen.

Ur programmet kan också nämnas Bengt Hasséus, docent, övertandläkare, avdelningen för oral medicin och patologi, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, som kommer att redogöra för sambandet mellan orala slemhinnesjukdomar och immunsystemet – vad vet vi? Vad ser jag? Vad gör jag?

Ca 35 företag ställer ut på TandhygienistDagarnas dentalutställning i anslutning till kursdagarna.

Mer information

Kontakt
Ordförande: Yvonne Nyblom, telefon 0733666399
Projektledare och presskontakt: Lena Munck, telefon 070-9718491, lena.munck@tandhygienistforening.se

TandhygienistDagarna arrangeras av Sveriges Tandhygienistförening, STHF, organisationen för landets tandhygienister. STHF, som har ca 3 500 medlemmar, arbetar med frågor som berör tandhygienistens roll i tandvården och i samhället.

Senaste nyheter

30 december 2022, 11:52

Avhandling: Snusare riskerar att dö i förtid

Personer som snusar löper en högre risk att dö en för tidig död jämfört med personer som inte...

22 december 2022, 16:47

Vad vet du om det vita snuset?

Flera nya undersökningar visar att användningen av vitt snus ökar, speciellt bland unga kvinnor....

21 december 2022, 09:00

TandhygienistDagarna 2023

Du är varmt välkommen till tandhygienisternas egen mötesplats, med fullspäckade föreläsningsdagar...