Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-05-11

Tandhygienistens roll lyfts till WHO

I ett gemensamt uttalande av IFDH och EDHF om WHO:s utkast till en global strategi för oral hälsa lyfts vikten av preventiva insatser och tandhygienistens roll.

IFDH står för International Federation of Dental Hygienists och EDHF står för European Dental Hygienist Federation. Sveriges Tandhygienistförening är medlem i båda dessa organisationer. 

Senaste nyheter

30 november 2022, 08:46

Ny bok om tandvårdsrädsla

Mellan 5 och 15 procent av den vuxna befolkningen har tandvårdsrädsla. Inte sällan leder det till...

25 november 2022, 16:20

Sprid film om nikotin under Tobaksfria veckan

Vecka 48 är den Tobaksfria veckan, instiftad av Tobaksfakta, tankesmedjan där STHF är medlem geno...

25 november 2022, 15:16

Orosanmälningar ökar

Förra året gjordes cirka 422 000 anmälningar till landets socialtjänster om barn som far illa ell...