Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-08-14

Stärkt stöd till våldsutsatta

Tandvården har en viktig roll i att upptäcka våld i nära relationer och utsatta personer. En utredare ska se över stärkt tillgång till tandvård för våldsutsatta och lämna förslag som stärker deras rätt till ersättning vid tandskador, efter en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet.

Utredaren ska utvärdera tandvårdens förmåga till tidig upptäckt, behandling och dokumentation av skador och analysera hur bemötande från tandvården påverkar personer som utsatts för sådant våld. Utredaren ska också undersöka om tandvårdens personal har tillräcklig kunskap om sitt ansvar och agerar och stöder utsatta personer tillräckligt.

Delbetänkande lämnas senast den 28 februari 2023.

 

Senaste nyheter

27 september 2022, 11:03

Nationella riktlinjerna för tandvård är uppdaterade

Idag publicerar Socialstyrelsen en uppdaterad version av riktlinjerna, som innehåller såväl...

22 september 2022, 14:04

Tandhygienistutbildning startar i Malmö

Malmö universitet kommer starta en treårig tandhygienistutbildning. Det står klart efter att...

20 september 2022, 10:54

Webbutbildning som stöd för implementering av riktlinjerna

Den här utbildningen, Tandvård 2.0, är tänkt som ett stöd för dig som kommer arbeta med nya...