Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-09-15

Region Dalarna bäst i Sverige

Region Dalarna är bäst i Sverige på uppsökande munvård till äldre och funktionshindrade, enligt SKR:s rapport Regionernas tandvårdsstöd – uppföljning av regionernas särskilda tandvårdsstöd år 2021.

92 procent av länets invånare som är berättigade till nödvändig tandvård fick under 2021 uppsökande munhälsobedömningar. 

Dalarnas resultat bygger på samarbete mellan kommunernas sjuksköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer, Folktandvårdens folkhälsofunktion samt regionens beställarenhet för tandvård. Samarbetet startade 1999 och cirka 5 000 personer i länet tillhör den särskilda grupp som får tandvårdsstöd.

– Det goda samarbete vi har mellan alla parter bidrar till mindre lidande och mindre tandvårdskostnader totalt, då det betyder mycket för munhälsan att jobba förebyggande med kunnig personal, säger Ann-Marie Franklin, enhetschef tandvårdsstöd Region Dalarna.
Regionens tandvårdsstöd riktar sig främst till personer med ett omfattande behov av hjälp med sin personliga omvårdnad på grund av funktionshinder eller långvarig sjukdom, där tandvården ingår i sjukvård. Varje person har möjlighet att tacka ja till ett besök av tandhygienist som gör munhälsobedömning och ger råd om hur munnen ska skötas. Det är Folktandvårdens folkhälsofunktion som ansvarar för att besöken genomförs och för att utbilda vård- och omsorgspersonal på boenden och i hemtjänsten. Region Dalarna har under 2021 utbildat 2 400 personer i munhälsa vilket är flest i Sverige.

 

 

Senaste nyheter

08 december 2022, 09:00

Registreringen till TandhygienistDagarna 2023 är öppen

Du är varmt välkommen till tandhygienisternas egen mötesplats, med fullspäckade föreläsningsdagar...

30 november 2022, 08:46

Ny bok om tandvårdsrädsla

Mellan 5 och 15 procent av den vuxna befolkningen har tandvårdsrädsla. Inte sällan leder det till...

25 november 2022, 16:20

Sprid film om nikotin under Tobaksfria veckan

Vecka 48 är den Tobaksfria veckan, instiftad av Tobaksfakta, tankesmedjan där STHF är medlem geno...