Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-11-25

Orosanmälningar ökar

Förra året gjordes cirka 422 000 anmälningar till landets socialtjänster om barn som far illa eller misstänks fara illa - en ökning med 27 procent sedan 2018. Var tionde barn berördes av en orosanmälan 2021.

Flera orsaker kan ligga bakom ökningen - exempelvis att barns rättigheter uppmärksammats mer efter att barnkonventionen blev lag 2020. En annan orsak kan vara utvecklingen av digitala e-tjänster som gör det lättare att anmäla.

Även om anmälningsskyldiga anmäler mer uppger flera i kartläggningen att det verkar finnas en underrapportering från vissa verksamheter. Det tydligaste exemplet rör anmälningar om föräldrars brister i omsorgsförmåga när det gäller de yngsta barnen.

– Socialsekreterare rapporterar att de saknar anmälningar om omsorgsbrister, som till exempel från BVC, förskolan eller tandvården. Det är också något vi har sett exempel på i de skade- och dödsfallsutredningar som Socialstyrelsen gör. Det finns därmed behov av att fortsatt betona vikten av att upptäcka och anmäla omsorgsbrister bland de allra yngsta, säger Therese Olmsäter, utredare på Socialstyrelsen.

 

 

Senaste nyheter

30 december 2022, 11:52

Avhandling: Snusare riskerar att dö i förtid

Personer som snusar löper en högre risk att dö en för tidig död jämfört med personer som inte...

22 december 2022, 16:47

Vad vet du om det vita snuset?

Flera nya undersökningar visar att användningen av vitt snus ökar, speciellt bland unga kvinnor....

21 december 2022, 09:00

TandhygienistDagarna 2023

Du är varmt välkommen till tandhygienisternas egen mötesplats, med fullspäckade föreläsningsdagar...