Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-06-27

Ordförande har ordet

På kort tid har jag haft glädjen att delta vid konferenser där vi möts på riktigt – inte bara delat en upplevelse, utan också kunnat prata med varandra om sådant som är angeläget. Det har blivit många spännande personliga möten och mycket tankar om vad som händer i tandvården.

Ett stort orosmoln som många nämner är att tandhygienisterna lämnar tandvården redan efter några år i yrket. På flera håll uppger mer än en fjärdedel att stress och fysiska påfrestningar gör att man inte klarar att arbeta heltid. Jag hör också att man upplever en bristande respekt för sitt arbete på klinikerna och en okunskap om tandhygienistens kompetens. Här har vi så klart en läxa att lära, att själva ta plats, kommunicera med våra kollegor och tala om hur vi gemensamt ska arbeta så klokt som möjligt. Arbetsgivarna har ett ansvar att organisera tandvårdens begränsade resurser så att patienter blir väl omhändertagna och att vi som arbetar i tandvården har en god och intressant arbetsmiljö.

Problemen finns tack och lov inte överallt, många klarar att hitta en balans i arbetslivet med varierade arbetsuppgifter och en tillfredställelse i att kunna påverka sin arbetssituation. Inte sällan ser vi att det är den privata tandvården som kan erbjuda bättre förutsättningar.
Löneutvecklingen är en annan stor utmaning. Att den som direkt efter gymnasiet utbildar sig till tandhygienist aldrig tjänar in sin utbildning har vi under flera år sett i Sacos livslönerapporter. Det är naturligtvis inte rimligt! Det har blivit bättre, utvecklingen går åt rätt håll, men alltför långsamt. Dessutom måste lönespridningen öka. De här två faktorerna, arbetsmiljö och lön, är helt avgörande för att upprätthålla yrkets attraktivitet hos unga och behålla erfarna tandhygienister i yrket under ett helt arbetsliv.

På den positiva sidan kan jag konstatera att antalet tandhygienister som arbetar som chefer och ledare på olika nivåer ökar. Flera tandhygienister är i gång med sin forskarutbildning och intresset att hitta vägar för att specialisera sig tilltar. Den utåtriktade tandvårdsverksamheten, med hälsocentraler, personcentrerade vårdförlopp samt nya projekt och arbetsmodeller, växer hela tiden fram. Tandhygienisten har ofta en nyckelroll här. Det är precis den utveckling vi önskar och arbetar för.

GLAD SOMMAR TILL ER ALLA!
Yvonne Nyblom, ordförande, Sveriges Tandhygienistförening, STHF

Senaste nyheter

30 december 2022, 11:52

Avhandling: Snusare riskerar att dö i förtid

Personer som snusar löper en högre risk att dö en för tidig död jämfört med personer som inte...

22 december 2022, 16:47

Vad vet du om det vita snuset?

Flera nya undersökningar visar att användningen av vitt snus ökar, speciellt bland unga kvinnor....

21 december 2022, 09:00

TandhygienistDagarna 2023

Du är varmt välkommen till tandhygienisternas egen mötesplats, med fullspäckade föreläsningsdagar...