Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-09-16

Ny tvärprofessionell kurs om demenssjukdom

Kursen ”Demenssjukdom från cell till samhälle, 15 hp” är en utbildning om demensvård ur ett multiprofessionellt perspektiv. För första gången har utbildningen i år riktat sig även till tandhygienister och tandläkare kursen och läses tillsammans med audionomer, logopeder, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Kursen är framtagen av Karolinska Institutet i samarbete med Silviahemmet och ges som uppdragsutbildning. Medarbetare i Folktandvården Västra Götaland, Centrum för äldretandvård, har läst utbildningen och den 6 september mottog de sina diplom från drottning Silvia.

Tandvården är en viktig pusselbit i demensvården

• Munhälsan behöver vara en del av den regelbundna uppföljningen av vården och omsorgen för personer med demenssjukdom.

• Risken för bristande munhälsa ökar redan tidigt i demenssjukdomen. Det kan leda till skador som ger smärta och försämrad allmän hälsa som följd. Med rätt insatser under sjukdomsförloppet kan en god munhälsa bibehållas.

• Ett gemensamt ansvar för hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten att uppmärksamma munhälsan.

• Rutiner för samverkan behövs.

– Kursen är den första i sitt slag som ger ett multiprofessionellt perspektiv på demens och en möjlighet att förstå den orala hälsa och kommunikativa funktionen från olika synvinklar, säger Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet.

Senaste nyheter

08 december 2022, 09:00

Registreringen till TandhygienistDagarna 2023 är öppen

Du är varmt välkommen till tandhygienisternas egen mötesplats, med fullspäckade föreläsningsdagar...

30 november 2022, 08:46

Ny bok om tandvårdsrädsla

Mellan 5 och 15 procent av den vuxna befolkningen har tandvårdsrädsla. Inte sällan leder det till...

25 november 2022, 16:20

Sprid film om nikotin under Tobaksfria veckan

Vecka 48 är den Tobaksfria veckan, instiftad av Tobaksfakta, tankesmedjan där STHF är medlem geno...