Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-05-11

Ny studie om kostnadseffektivitet

Långtidsuppföljning av kostnadseffektiviteten i preventionsprogrammet FRAMM.

I en nyligen publicerad hälsoekonomisk långtidsstudie användes en prognostisk modell för att utvärdera kostnadseffektiviteten av Folktandvården Västra Götalands preventionsprogram FRAMM.

Det som analyserades i studien var de insatser som görs i skolan för 12-15-åringar, som erbjuds skolbaserade fluorlackningar var sjätte månad, i kombination med temasamtal och munhälsolektioner.

Syftet med analysen var att uppskatta den långsiktiga kostnadseffektiviteten tills deltagarna var 23 år gamla. Beräkningarna gjordes på fyra års verifierade data och sju års prognos. Resultatet visade att dessa insatser i skolan inom FRAMM ansågs dominerande jämfört med kontrollerna i tre alternativa scenarier, vilket innebar att programmet förväntas vara kostnadseffektivt i ett längre perspektiv.

Senaste nyheter

30 december 2022, 11:52

Avhandling: Snusare riskerar att dö i förtid

Personer som snusar löper en högre risk att dö en för tidig död jämfört med personer som inte...

22 december 2022, 16:47

Vad vet du om det vita snuset?

Flera nya undersökningar visar att användningen av vitt snus ökar, speciellt bland unga kvinnor....

21 december 2022, 09:00

TandhygienistDagarna 2023

Du är varmt välkommen till tandhygienisternas egen mötesplats, med fullspäckade föreläsningsdagar...