Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-05-11

Ny studie om kostnadseffektivitet

Långtidsuppföljning av kostnadseffektiviteten i preventionsprogrammet FRAMM.

I en nyligen publicerad hälsoekonomisk långtidsstudie användes en prognostisk modell för att utvärdera kostnadseffektiviteten av Folktandvården Västra Götalands preventionsprogram FRAMM.

Det som analyserades i studien var de insatser som görs i skolan för 12-15-åringar, som erbjuds skolbaserade fluorlackningar var sjätte månad, i kombination med temasamtal och munhälsolektioner.

Syftet med analysen var att uppskatta den långsiktiga kostnadseffektiviteten tills deltagarna var 23 år gamla. Beräkningarna gjordes på fyra års verifierade data och sju års prognos. Resultatet visade att dessa insatser i skolan inom FRAMM ansågs dominerande jämfört med kontrollerna i tre alternativa scenarier, vilket innebar att programmet förväntas vara kostnadseffektivt i ett längre perspektiv.

Senaste nyheter

20 juni 2022, 09:58

Försämrad munhälsa hos sexåringar

En ny analys från Socialstyrelsen visar på försämrad munhälsa bland barn i förskoleålder. Nästan...

14 juni 2022, 10:35

STHF deltar i Almedalen

Efter två år med digitala versioner av politikerveckan i Almedalen öppnar Visby snart upp för...

09 juni 2022, 14:51

Hanna Ahonen har disputerat

Den 3 juni försvarade leg. tandhygienist Hanna Ahonen sin avhandling ”The multifaceted concept of...