Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-09-27

Nationella riktlinjerna för tandvård är uppdaterade

Idag publicerar Socialstyrelsen en uppdaterad version av riktlinjerna, som innehåller såväl rekommendationer som indikatorer och målnivåer. Myndigheten har tagit hänsyn till de inkomna synpunkterna innan de tagit ställning till den uppdaterade versionen.

Tandvården behöver satsa mer på att förebygga munsjukdomar och stödja patienter med ohälsosamma matvanor. Patienter med hög risk för dålig munhälsa bör också undersökas oftare än patienter med låg risk. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna för tandvård. De vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i tandvården, men de kan även vägleda dig som möter patienter.

 

 

Senaste nyheter

30 december 2022, 11:52

Avhandling: Snusare riskerar att dö i förtid

Personer som snusar löper en högre risk att dö en för tidig död jämfört med personer som inte...

22 december 2022, 16:47

Vad vet du om det vita snuset?

Flera nya undersökningar visar att användningen av vitt snus ökar, speciellt bland unga kvinnor....

21 december 2022, 09:00

TandhygienistDagarna 2023

Du är varmt välkommen till tandhygienisternas egen mötesplats, med fullspäckade föreläsningsdagar...