Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-09-27

Nationella riktlinjerna för tandvård är uppdaterade

Idag publicerar Socialstyrelsen en uppdaterad version av riktlinjerna, som innehåller såväl rekommendationer som indikatorer och målnivåer. Myndigheten har tagit hänsyn till de inkomna synpunkterna innan de tagit ställning till den uppdaterade versionen.

Tandvården behöver satsa mer på att förebygga munsjukdomar och stödja patienter med ohälsosamma matvanor. Patienter med hög risk för dålig munhälsa bör också undersökas oftare än patienter med låg risk. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna för tandvård. De vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i tandvården, men de kan även vägleda dig som möter patienter.

 

 

Senaste nyheter

30 november 2022, 08:46

Ny bok om tandvårdsrädsla

Mellan 5 och 15 procent av den vuxna befolkningen har tandvårdsrädsla. Inte sällan leder det till...

25 november 2022, 16:20

Sprid film om nikotin under Tobaksfria veckan

Vecka 48 är den Tobaksfria veckan, instiftad av Tobaksfakta, tankesmedjan där STHF är medlem geno...

25 november 2022, 15:16

Orosanmälningar ökar

Förra året gjordes cirka 422 000 anmälningar till landets socialtjänster om barn som far illa ell...