Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-06-09

Hanna Ahonen har disputerat

Den 3 juni försvarade leg. tandhygienist Hanna Ahonen sin avhandling ”The multifaceted concept of oral health – Studies on a Swedish general population and perspectives of persons with experience of long-term CPAP-treated obstructive sleep apnea".

Disputationen ägde rum vid Hälsohögskolan i Jönköping och opponent var Åke Tegelberg, Malmö universitet. Handledare är Ulrika Lindmark, Anders Broström och Eleonor Fransson. Hanna gjorde föredömligt respondentskap.

På bilden från vänster: Eleonor Fransson, Ulrika Lindmark, Kerstin Öhrn, Hanna Ahonen, Rune Lindsten, Åke Tegelberg, Ludger Grote, Anders Broström.

Senaste nyheter

14 augusti 2022, 16:43

Stärkt stöd till våldsutsatta

Tandvården har en viktig roll i att upptäcka våld i nära relationer och utsatta personer. En...

27 juni 2022, 11:24

Ordförande har ordet

På kort tid har jag haft glädjen att delta vid konferenser där vi möts på riktigt – inte bara del...

20 juni 2022, 09:58

Försämrad munhälsa hos sexåringar

En ny analys från Socialstyrelsen visar på försämrad munhälsa bland barn i förskoleålder. Nästan...