Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-06-09

Hanna Ahonen har disputerat

Den 3 juni försvarade leg. tandhygienist Hanna Ahonen sin avhandling ”The multifaceted concept of oral health – Studies on a Swedish general population and perspectives of persons with experience of long-term CPAP-treated obstructive sleep apnea".

Disputationen ägde rum vid Hälsohögskolan i Jönköping och opponent var Åke Tegelberg, Malmö universitet. Handledare är Ulrika Lindmark, Anders Broström och Eleonor Fransson. Hanna gjorde föredömligt respondentskap.

På bilden från vänster: Eleonor Fransson, Ulrika Lindmark, Kerstin Öhrn, Hanna Ahonen, Rune Lindsten, Åke Tegelberg, Ludger Grote, Anders Broström.

Senaste nyheter

30 november 2022, 08:46

Ny bok om tandvårdsrädsla

Mellan 5 och 15 procent av den vuxna befolkningen har tandvårdsrädsla. Inte sällan leder det till...

25 november 2022, 16:20

Sprid film om nikotin under Tobaksfria veckan

Vecka 48 är den Tobaksfria veckan, instiftad av Tobaksfakta, tankesmedjan där STHF är medlem geno...

25 november 2022, 15:16

Orosanmälningar ökar

Förra året gjordes cirka 422 000 anmälningar till landets socialtjänster om barn som far illa ell...