Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-11-17

Försvaga inte skyddsombudens roll

Ny rapport från Fackförbundet SRAT: En fjärdedel av alla anställda har en orimlig arbetsbelastning, framför allt på grund av underbemanning. Endast en tredjedel har kunnat ta paus varje dag det senaste halvåret. SRAT menar nu att Arbetsmiljöverket måste lyssna på kritiken från fackföreningsrörelsen och backa från förslagen som riskerar att försvaga skyddsombudens roll på arbetsplatsen.

SRAT organiserar omkring 21 000 medlemmar i vitt skilda verksamheter i både privat och offentlig sektor. Rapporten "Snöhögen av arbetsuppgifter smälter aldrig" undersöker medlemmarnas organisatoriska och sociala arbetsmiljö.
SRAT pekar på många alarmerande resultat. Nästan fyrtio procent saknar ork för andra aktiviteter efter arbetsdagens slut. Runt en fjärdedel hinner inte utföra sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. Hälften av alla svaranden har svårt att få stöd av chef med prioriteringar vid arbetstoppar. SRAT pekar på att arbetsgivare måste arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.
– Jag blir omskakad när medlemmar beskriver att de ligger som en zombie i soffan efter varje arbetsdag. säger Magnus Nordström, förbundsordförande i SRAT. Att jobbet går ut över de anställdas fritid i sådan utsträckning är mycket oroande.
SRAT är mycket kritiska till Arbetsmiljöverkets förslag att införa en helt ny struktur för föreskrifter och allmänna råd på arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöverket har missat syftet med regelförenklingar och i stället riskerar skyddsombud att få en mer otydlig roll, menar fackförbundet.
– Det är ett tydligt mönster att arbetsbelastningen är alldeles för tuff - i både privat och offentlig sektor, säger Magnus Nordström. Att Arbetsmiljöverket nu kan komma att försvaga skyddsombudens verktyg är mycket olycksbådande. Myndigheten måste ta till sig kritiken från oss i fackföreningsrörelsen.

Mer om rapporten

• Rapporten "Snöhögen av arbetsuppgifter smälter aldrig" SRAT:s undersökning av organisatorisk och social arbetsmiljö beskriver den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i alla de verksamheter SRAT:s medlemmar arbetar.
• 25 procent av de svarade anser inte att de har rimlig arbetsbelastning.
• 25 procent av de svarande hinner inte med arbetsuppgifterna inom en normalarbetsdag.
• 47 procent svarar att de haft paus de flesta dagar och 32 procent har kunnat ta paus varje arbetsdag under det senaste halvåret. Tre procent har aldrig kunnat ta paus.
• 16 procent kan sällan lägga arbetet åt sidan på ledig tid.
• 34 procent av de svarande har sällan har ork kvar efter arbetsdagen.
• 27 procent av de svarande "instämmer i låg grad" eller "inte alls" i att de har stöd av sin chef att prioritera vid arbetstoppar.
• Rapporten bygger på en medlemsenkät som skickades ut under våren 2022
• Enkäten skickades till 15 942 medlemmar varav 4 818 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 30,2 procent.
• Av de svarande är 75 procent kvinnor, 24 procent män och en procent har svarat "annat" eller inte velat svara på frågan om könstillhörighet. 

Senaste nyheter

30 december 2022, 11:52

Avhandling: Snusare riskerar att dö i förtid

Personer som snusar löper en högre risk att dö en för tidig död jämfört med personer som inte...

22 december 2022, 16:47

Vad vet du om det vita snuset?

Flera nya undersökningar visar att användningen av vitt snus ökar, speciellt bland unga kvinnor....

21 december 2022, 09:00

TandhygienistDagarna 2023

Du är varmt välkommen till tandhygienisternas egen mötesplats, med fullspäckade föreläsningsdagar...