Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-06-20

Försämrad munhälsa hos sexåringar

En ny analys från Socialstyrelsen visar på försämrad munhälsa bland barn i förskoleålder. Nästan var fjärde sexåring hade karies 2019, vilket är en ökning jämfört med 2013. Vissa grupper är hårdare drabbade än andra och skillnaderna har förstärkts över tid.

Socialstyrelsen har analyserat munhälsoutvecklingen hos barn i förskoleålder 2013–2019. Generellt är munhälsan hos barn i Sverige god och den har förbättrats över tid, men ett trendbrott bland sexåringar uppmärksammades 2013.

Resultaten från Socialstyrelsens analys visar att munhälsan sedan försämrats fram till 2019 och inte återhämtat sig ännu.

– 23 procent av alla sexåringar i undersökningen hade karies år 2019 att jämföra med 21 procent 2013. Något fler pojkar än flickor drabbas, säger Álfheidur Ástvaldsdóttir, odontologiskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

I arbetet med analysen har det visat sig att barn som löper risk att få karies, men inte fått de första kariesskadorna, inte får lika täta kontroller eller omfattande förebyggande insatser som de barn som redan fått kariesskador.

– Vi har därför sett ett behov av att tandvården utvecklar sitt arbete med att bedöma risken för karies redan i förväg. Vi ser också att det är viktigt att stötta familjer och stimulera goda vanor i hemmet. Detta skulle kunna göras i utökad samverkan med barnhälsovården och andra aktörer som skola och förskola för ett effektivt hälsofrämjande och förebyggande arbete, säger Kristin Larsson, projektledare och utredare på Socialstyrelsen.

Senaste nyheter

30 november 2022, 08:46

Ny bok om tandvårdsrädsla

Mellan 5 och 15 procent av den vuxna befolkningen har tandvårdsrädsla. Inte sällan leder det till...

25 november 2022, 16:20

Sprid film om nikotin under Tobaksfria veckan

Vecka 48 är den Tobaksfria veckan, instiftad av Tobaksfakta, tankesmedjan där STHF är medlem geno...

25 november 2022, 15:16

Orosanmälningar ökar

Förra året gjordes cirka 422 000 anmälningar till landets socialtjänster om barn som far illa ell...