Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-09-05

Fokus på parod på andra sidan sundet

Den 15-18 juni hölls EuroPerio 10 i Köpenhamn. EuroPerio, som anordnas av den Europeiska Parodföreningen (European Federation of Periodontology, EFP), är världens största kongress inom området parodontologi och implantologi. Läs om tandhygienist Lina Kanters besök på plats.

Den här gången träffades drygt 7100 deltagare från 110 länder för att lyssna på 130 ledande föreläsare och träffa representanter från 111 företag. Det blev fyra intensiva dagar med både vetenskapligt program och sociala tillställningar.

Europerio hölls på Bella Center i Örestad, en expansiv del av Köpenhamn som de senaste 20 åren genomgått en transformation till ett urbant, men samtidigt hållbart och grönt område med arkitektur i världsklass.

Våra svenska tandhygienister Kajsa Henning Abrahamsson och Birgitta Jönsson trivdes på EuroPerio men tyckte att programmet innehöll för lite prevention. Birgitta presenterade resultat från Tromsö-studien gällande kostvanors koppling till parodontit.

Tandhygienisterna Kajsa Henning Abrahamsson och Birgitta Jönsson

Från Sverige deltog 57 tandhygienister på EuroPerio. Från våra grannländer kom 38 tandhygienister från Norge, 4 från Finland och 104 från Danmark.


Föreläsningen "Why daily toothbrushing fails to keep gums healthy"

Renate Deinzer är psykolog med medicinsk inriktning på Justus-Liebig Universität Giessen i Tyskland och har publicerat flertalet intressanta artiklar inom tandvård. På EuroPerio pratade hon om intervjustudien "Why daily toothbrushing fails to keep gums healthy" med budskapet att färdighet börjar med kunskap och förståelse.

Renate Deinzer, psykolog

Frågan hon ställde i början av sin presentation var som följer: Människor borde veta mycket om parodontit och dess prevention, men gör de verkligen det?
Hon presenterade sex kategorier av vad våra patienter bör veta och förstå:

• Definition av parodontit (att det är en inflammation som också påverkar käkbenet)
• Viktiga riskfaktorer (plack/otillräcklig munhygien, gingivit, rökning)
• Möjliga konsekvenser (tandförlust, systemiska implikationer)
• Preventiva åtgärder (munhygien)
• Viktiga ytor (interdentalrum, gingivalranden)
• Tandborstmetoder (systematiskt för att nå alla tänder och ytor)

Studiens genomfördes med telefonintervju med öppna frågor, som delvis följdes av envals- eller flervalsfrågor. Frågorna som ställdes var bland annat; Vad är parodontit? Känner du till några konsekvenser av parodontit? Känner du till några riskfaktorer för parodontit? Vad ska du tänka på om du vill rengöra dina tänder riktigt noggrant, alltså ta bort all plack? Vilka områden är mest viktiga att rengöra?

Renate konkluderar att majoriteten är väldigt dåligt upplysta inom fem kategorier av sex. Endast i kategorin möjliga konsekvenser var svaren något bättre. Ett exempel är att 63 procent av seniorer, 65 procent av ungdomar och 48 procent av vuxna håller med om påståendet "för att undvika parodontit är det av ytterst viktigt att borsta tuggytorna". Ett annat exempel är att 16-43 procent inte håller med om påståendet att parodontal sjukdom orsakas av plack och 34-53 procent håller inte med om att god munhygien förebygger parodontit.

Svaret på frågan är således att nej – människor vet verkligen inte tillräckligt om parodontit och hur man förebygger det. Renate Deinzers råd för hur vi går vidare är att ha ett större fokus på parodontal sjukdom, från ung till hög ålder. Renate menar att det är så stort fokus på karies i början av livet att det då blir svårt att bredda fokuset och få människor att inse att det finns en annan, lika viktig munsjukdom. Hon berättar att majoriteten av 12-åringar i Tyskland har gingivit och att de helt enkelt borstar för dåligt, speciellt längs gingivalranden. Renates andra råd är att tandvårdsteamet inte ska överskatta patienternas kunskap om munhälsa (oral health literacy) och att vi ska komma ihåg att patienterna är vana vid att tänka på karies men inte på parodontit.

Viktiga konferenser för fortbildning

I nummer 5/2023 av Tandhygienisttidningen kan du läsa mer om kongressen ISDH som International Federation of Dental Hygienists, IFDH, höll i Dublin 11-13 augusti. Bo Danielsen, chef på tandhygienistutbildningen i Köpenhamn, uppmanar oss tandhygienister att prioritera EuroPerio och ISDH i vår strävan efter kontinuerlig vidareutbildning. 
– Hitta bra kollegor att resa och dela upplevelser med! EuroPerio är, tillsammans med ISDH, enligt min mening den bästa platsen för tandhygienister att bli uppdaterade om professionens framgångar och utveckling. Här kan du inom loppet av några dagar försäkra dig om att du uppdateras och besitter den senaste kunskapen. De nämnda kongresserna anordnas för att hålla yrkets utövare uppdaterade med bästa kliniska praxis, säger Bo Danielsen.

EuroPerio 11 hålls i Wien den 14-17 maj 2025.

Bo Danielsen, chef på tandhygienistutbildningen i Köpenhamn, tillsammans med Marija Darwish, tandhygienist och chef på en privatklinik i Köpenhamn och tandhygienist på parodavdelningen på Köpenhamns Universitetet.

Kul citat från Europerio:

"One hour of instrumentation kills me"
Professor Filippo Graziani pratar om framgångarna med icke-kirurgisk behandling men erkänner samtidigt hur tufft det är för behandlaren (läs: tandhygienisten)

"I can tell you, it's not an interdental brush"
Professor Fridus van der Weijden om olika munhygienprodukter och betonar att en gummi-plaststicka inte är detsamma som en mellanrumsborste utan tillhör en helt egen produktkategori.

Text och bild: Lina Kanters

 

Senaste nyheter

25 november 2022, 16:20

Sprid film om nikotin under Tobaksfria veckan

Vecka 48 är den Tobaksfria veckan, instiftad av Tobaksfakta, tankesmedjan där STHF är medlem geno...

25 november 2022, 15:16

Orosanmälningar ökar

Förra året gjordes cirka 422 000 anmälningar till landets socialtjänster om barn som far illa ell...

22 november 2022, 14:19

Anmälan till TandhygienistDagarna öppnar v. 49

Snart är det dags för registrering till TandhygienistDagarna 2023! I år öppnar vi registreringen...