Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-02-28

Brist inom många legitimationsyrken

Alla regioner i Sverige uppger att de har brist på barnmorskor, specialistläkare, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Andra legitimationsyrken som merparten av regionerna har för få av är biomedicinska analytiker, psykologer, sjuksköterskor, tandläkare och tandhygienister.

Det visar Socialstyrelsens årliga rapport, där 22 legitimationsyrken och läkarspecialiteter kartlagts. Arbetsmarknadsenkäter har skickats till regionerna, landets kommuner, vissa privata vårdgivare och fack- och yrkesorganisationer.
– Syftet med rapporten är att skapa en helhetsbild av tillgång och efterfrågan inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att vi har en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning för att säkerställa en jämlik och patientsäker vård, säger Åsa Olsson, utredare på Socialstyrelsen.
De främsta orsakerna till personalbristen uppges vara för få utbildade, hög konkurrens från andra arbetsgivare och pensionsavgångar. Då det gäller tandhygienister bedömer fack- och yrkesorganisationer att det finns en brist på erfarna tandhygienister och att det är regionala skillnader av tillgång till nyutexaminerade.
I ett internationellt perspektiv har Sverige relativt god tillgång till sjuksköterskor och läkare.
Källa: Socialstyrelsen

Senaste nyheter

20 juni 2022, 09:58

Försämrad munhälsa hos sexåringar

En ny analys från Socialstyrelsen visar på försämrad munhälsa bland barn i förskoleålder. Nästan...

14 juni 2022, 10:35

STHF deltar i Almedalen

Efter två år med digitala versioner av politikerveckan i Almedalen öppnar Visby snart upp för...

09 juni 2022, 14:51

Hanna Ahonen har disputerat

Den 3 juni försvarade leg. tandhygienist Hanna Ahonen sin avhandling ”The multifaceted concept of...