Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-12-20

Bättre munhälsa med stöd av psykolog

Unga vuxna med omfattande kariessjukdom är ofta riskbenägna när det gäller munhälsan. Samtidigt kan de ändra beteenden med rätt stöd och behandling, visar en avhandling från Jennie Hagman vid Göteborgs universitet.

135 unga vuxna i Västra Götaland med hög kariesförekomst ingick i studien. Alla gavs standardiserad munhälsoinformation i allmäntandvården, hälften av dem lottades till att även få behandling av psykolog med terapiformen ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Behandlingen gick ut på att identifiera varför god munhälsa är värdefullt för patienten och träna mentala färdigheter som kan vara till hjälp för att etablera nya mer hälsosamma vanor.
I ACT-gruppen var den omedelbara effekten på hälsobeteenden tydlig, med förbättrad tandborstning och ökad användning av tandtråd, tandpetare och fluor. Även kontrollgruppen ändrade beteende, men inte lika mycket. En uppföljande delstudie visade på större förbättring av munhälsan i psykologgruppen, även om resultatet för plack och tandköttsinflammation inte skilde sig signifikant grupperna emellan. Genomgången ACT-behandling verkar ha varit mer effektiv för kvinnornas munhälsa.
– Resultaten visar att det finns ett behov av att utveckla effektiva metoder och tekniker för att främja munhälsan, och att teoribaserade metoder för att ändra folks beteende har potential att förbättra både egenvård och munhälsa, konstaterar Jennie Hagman.

Senaste nyheter

30 december 2022, 11:52

Avhandling: Snusare riskerar att dö i förtid

Personer som snusar löper en högre risk att dö en för tidig död jämfört med personer som inte...

22 december 2022, 16:47

Vad vet du om det vita snuset?

Flera nya undersökningar visar att användningen av vitt snus ökar, speciellt bland unga kvinnor....

21 december 2022, 09:00

TandhygienistDagarna 2023

Du är varmt välkommen till tandhygienisternas egen mötesplats, med fullspäckade föreläsningsdagar...