Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-04-06

Årets brobyggare

Priset "Årets brobyggare 2022" gick i år till Folktandvården Dalarnas folkhälsofunktion.

Folkhälsofunktionen som startade i januari 2021 har kopplat ihop civilsamhälle, äldreomsorg, slutenvård och barnhälsovård i ett brett samarbete med tandvården. 19 anställda, de flesta tandhygienister och tandsköterskor, jobbar förebyggande och hälsofrämjande. Ett helt nytt samarbete med äldrevård och äldreomsorg och med skolorna i länet har startat. Samarbetet med Dalarnas barnavårdscentraler gör att det från tio månaders ålder går att fånga upp barn som riskerar karies, då bvc-sjuksköterskorna börjat undersöka barnens munnar.

Tandhygienisten Jessica Friberg nominerade verksamheten. Hon finns också med i kunskapsstyrningen, både lokalt i Dalarna vad gäller äldres hälsa och i den nationella gruppen för äldres tandhälsa. Jessica Friberg har lämnat remissvar på vårdförlopp för sekundärprevention för kranskärlssjukdom där munhälsa saknades helt.

Juryns motivering: För att med brett samarbete med olika aktörer – som civilsamhälle, äldreomsorg, slutenvård och barnhälsovård – ha givit tandvården en ny roll i förebyggande och hälsofrämjande arbete. Ett nytänkande och helhetstänk som kan bidra till att stärka människors hälsa – livet igenom.

Bakom priset står Dagens Medicin, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Dietisternas Riksförbund, Svensk Sjuksköterskeförening och SRAT.

Källa: Dagens Medicin

Läs även artikel om Jessica Friberg och hennes uppdrag i NAG Äldres munhälsa i TandhygienistTidningen nr 1.2022

Senaste nyheter

20 juni 2022, 09:58

Försämrad munhälsa hos sexåringar

En ny analys från Socialstyrelsen visar på försämrad munhälsa bland barn i förskoleålder. Nästan...

14 juni 2022, 10:35

STHF deltar i Almedalen

Efter två år med digitala versioner av politikerveckan i Almedalen öppnar Visby snart upp för...

09 juni 2022, 14:51

Hanna Ahonen har disputerat

Den 3 juni försvarade leg. tandhygienist Hanna Ahonen sin avhandling ”The multifaceted concept of...