Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-04-29

Anna Liss har disputerat

Flaggorna vajade i vinden och stämningen var förväntansfull inför dagens disputationshögtid vid Sahlgrenska Akademien i Göteborg. Tandhygienist och doktorand Anna Liss skulle försvara sin avhandling Evidence-based dental hygienist practice in non-surgical therapy of patients with periodontitis. Outcomes of therapy and factors associated with quality of care.

Efter att chefen för parodontologiavdelningen på odontologen i Göteborg, professor Peter Lingstöm, hälsat alla i den fullsatta salen välkomna inledde professor Kerstin Öhrn, dagens opponent, med en exposé över tandhygienistyrkets utveckling och den forskning som påverkat denna utveckling.

Anna Liss presenterade därefter sin avhandling som omfattade enkätstudier, kliniska fältstudier och kvalitativa intervjustudier. Resultaten bidrar med kunskap avseende icke-kirurgiska behandlingsmetoder för parodontit. Behandlingar som till 90 procent utförs av tandhygienister.

Därefter samtalade Kerstin Öhrn och Anna Liss om de olika delarnas resultat och förde en diskussion om de faktorer som påverkar den vård som erbjuds patienten och behovet av kvalitetsförbättringar och organisation. Behandlarens kompetens när det gäller såväl patientkommunikation som tekniska metoder poängterades.

Hela disputationsakten var mycket intressant och lärorik då både opponenten och respondenten resonerade både pedagogiskt och underhållande.
Bedömningsnämndens ordförande, docent Annika Almstål, samt professor Annsofi Johannsen och professor Ola Norderyd hade troligen inte svårt att enas om att godkänna avhandlingen.
Det var en mycket nöjd och glad huvudhandledare, docent Kajsa H Abrahamson, som tillsamman med Annas arbetskamrater och familj fick gratulera till en välförtjänt doktorstitel.

 Text: Yvonne Nyblom

Senaste nyheter

20 juni 2022, 09:58

Försämrad munhälsa hos sexåringar

En ny analys från Socialstyrelsen visar på försämrad munhälsa bland barn i förskoleålder. Nästan...

14 juni 2022, 10:35

STHF deltar i Almedalen

Efter två år med digitala versioner av politikerveckan i Almedalen öppnar Visby snart upp för...

09 juni 2022, 14:51

Hanna Ahonen har disputerat

Den 3 juni försvarade leg. tandhygienist Hanna Ahonen sin avhandling ”The multifaceted concept of...