Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022

Avhandling: Snusare riskerar att dö i förtid

2022-12-30 11:52

Personer som snusar löper en högre risk att dö en för tidig död jämfört med personer som inte...

Vad vet du om det vita snuset?

2022-12-22 16:47

Flera nya undersökningar visar att användningen av vitt snus ökar, speciellt bland unga kvinnor....

TandhygienistDagarna 2023

2022-12-21 09:00

Du är varmt välkommen till tandhygienisternas egen mötesplats, med fullspäckade föreläsningsdagar...

Bättre munhälsa med stöd av psykolog

2022-12-20 15:48

Unga vuxna med omfattande kariessjukdom är ofta riskbenägna när det gäller munhälsan. Samtidigt k...

Tala om tänder

2022-12-19 13:58

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt patienters erfarenheter och behov av...

För dig som är chef

2022-12-12 11:25

Du som är chef eller ledare i din yrkesroll har en mängd tjänster och stöd i ditt medlemskap i...

Ny bok om tandvårdsrädsla

2022-11-30 08:46

Mellan 5 och 15 procent av den vuxna befolkningen har tandvårdsrädsla. Inte sällan leder det till...

Sprid film om nikotin under Tobaksfria veckan

2022-11-25 16:20

Vecka 48 är den Tobaksfria veckan, instiftad av Tobaksfakta, tankesmedjan där STHF är medlem geno...

Orosanmälningar ökar

2022-11-25 15:16

Förra året gjordes cirka 422 000 anmälningar till landets socialtjänster om barn som far illa ell...

Anmälan till TandhygienistDagarna öppnar v. 49

2022-11-22 14:19

Snart är det dags för registrering till TandhygienistDagarna 2023! I år öppnar vi registreringen...

Tandhygienister samverkar redan

2022-11-18 18:46

Många säger att tandvården i högre utsträckning behöver samverka med övrig hälso- och sjukvård oc...

Försvaga inte skyddsombudens roll

2022-11-17 09:28

Ny rapport från Fackförbundet SRAT: En fjärdedel av alla anställda har en orimlig arbetsbelastnin...

STHF på Riksstämman/Swedental

2022-11-15 20:29

Kommer du till Swedental och Riksstämman på Svenska Mässan i Göteborg nu i veckan? Besök oss då i...

Viss ökning av parodontit bland ungdomar

2022-11-10 10:46

Det går att se en viss ökning av parodontit hos ungdomar i Västerbotten, cirka en på 100 hade...

DN Debatt. ”Barn ska inte berätta för mamma att hon har cancer”

2022-10-22 09:55

Sveriges Tandhygienistförening skrev den 21 oktober på DN Debatt tillsammans med 9 andra...

Lyckad kongress när tandhygienister samlades på grön ö

2022-10-19 18:19

International Symposium on Dental Hygiene 2022 International Symposium on Dental Hygiene 2022

Den irländska huvudstaden Dublin stod värd när 769 tandhygienister från 37 olika länder den 11-13...

Munhälsa i vård och omsorg

2022-10-19 14:55

Huvudbudskapen i dagens webbinarium om munhälsa i vård och omsorg som hölls av Socialstyrelsen va...

Bra munhälsa och hållbarhet hänger samman

2022-10-12 10:40

Visste du att om du tar väl hand om din munhälsa så gör du miljön och klimatet en tjänst?

Nationella riktlinjerna för tandvård är uppdaterade

2022-09-27 11:03

Idag publicerar Socialstyrelsen en uppdaterad version av riktlinjerna, som innehåller såväl...

Tandhygienistutbildning startar i Malmö

2022-09-22 14:04

Malmö universitet kommer starta en treårig tandhygienistutbildning. Det står klart efter att...