Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021

Delprojektledare sökes för TandhygienistDagarna

2021-05-12 12:16

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen de välbesökta och högt uppskattade Tandhygienis...

Mer snacks och mindre borstning under pandemin

2021-04-30 10:58

Under pandemin har unga borstat tänderna mindre regelbundet och ätit mer snacks, visar en...

Nationell läkemedelslista från 1 maj

2021-04-29 10:26

Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Tandhygienister nämns som exemp...

Se och sprid film till seniorer

2021-04-20 17:36

Sveriges Tandhygienisters seniorföreläsning är nu tillgänglig på film. Sveriges Tandhygienisters seniorföreläsning är nu tillgänglig på film.

Sveriges Tandhygienistförening gör nu en insats för att stötta våra medlemmar i att nå ut ännu...

Sladjana Critén får STHFs stipendium 2021

2021-04-20 10:15

Till årets ansökan om STHFs stipendium till minne av Sture Nymans minne 2021, kom två ansökningar...

Rekordhögt förtroende för tandvård

2021-04-19 11:12

Svenskarna är nöjda med tandvården, visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Förebyggande behandling hos tandhygienist minskade mest under 2020

2021-03-25 14:00

Ny officiell statistik om tandvårdsstödet visar att utgifterna för tandvårdsstöd minskade under...

54 organisationer: Besluta om nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor

2021-03-18 17:54

Folkhälsan i Sverige stod redan innan covid-19 inför stora utmaningar. Vi äter mindre hälsosamt...

Besvara enkät om munhålecancer

2021-03-05 16:45

Denna forskningsgrupp hoppas att ett nationellt program för att minska antalet munhålecancrar ska...

Odontologi i Göteborg i topp

2021-03-05 09:36

Göteborgs universitet knep topplaceringen inom odontologi i årets upplaga av QS World University...

Nyheter från IFDH

2021-03-04 17:50

Läs det senaste nyhetsbrevet från International Federation of Dental Hygienists, IFDH.

Utredningen om jämlik tandhälsa överlämnade betänkande

2021-03-01 19:14

Måndag den 1 mars mottog socialminister Lena Hallengren betänkandet ”När behovet får styra – ett...

För få tandhygienister utbildas

2021-02-24 12:31

I Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på hälsa- och sjukvårdspersonal, NP...

Äldreomsorgens förebyggande arbete skiljer stort över landet

2021-02-18 18:24

Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att det finns stora skillnader i landet inom vård och...

Aerosoler i tandvården

2021-02-11 11:26

NPO, Nationella programområden, är Sveriges regioners nationella system för kunskapsstyrning i...

Vem är sjuk – tanden eller patienten?

2021-02-08 13:51

Läs referat av seminariet Kariesbehandling - dags att tänka nytt, från Riksstämman Play.

Mer än 3 miljoner till forskning om aerosoler i tandvården

2021-02-08 09:51

Michelle Nerentorp vid IVL Svenska Miljöinstitutet i Göteborg tilldelas 3 799 000 kronor av AFA...

Ny äldreomsorgslag

2021-02-05 13:20

En ny äldreomsorgslag med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre utreds. Den ska...

Europe's Beating Cancer Plan

2021-02-03 15:12

- EU:s cancerplan kan bana väg för ett nytt kapitel i svensk cancerbekämpning. Det säger Svenska...

Omgjord och översatt fortbildning för tandhygienister

2021-02-01 09:56

Nu finns en ny version av Oral Health Professional Training Platform tillgänglig.