Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-10-19

Webbutbildning för vårdpersonal om munhälsa och munvård

Socialstyrelsen har tagit fram en grundläggande webbutbildning om munhälsa och munvård, tillsammans med en vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom. Det är ett led i att förbättra livskvaliteten för personer som har behov av att få stöd med sin munvård.

Utbildningen som är i sju moduler tar cirka en timme att genomföra.

Vägledningen beskriver på ett pedagogiskt sätt hur munhälsan behöver uppmärksammas under hela demenssjukdomens förlopp. Den visar tydligt på att med regelbundna uppföljningar och rätt insatser går det att bibehålla en god munhälsa. 

I webbutbildningen ingår avsnitt som fungerar som stöd för personal som arbetar med demenssjukdom. 

– Det här är ett mycket bra initiativ från Socialstyrelsen, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening. Att det finns flera olika vägar för att nå all personal inom omsorgen med den här typen av kunskap är mycket viktigt. Inte minst är det värdefullt med en kontinuerligt tillgänglig utbildning då personalomsättningen ofta är stor inom omsorgen. Sen ersätter inte en webbaserad kurs fullt ut behovet av att få möjlighet att praktiskt träna tillsammans med en tandhygienist.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...