Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-10-13

Vi behöver din hjälp!

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, avser att lämna synpunkter på remissversionen av de nya Nationella riktlinjerna för tandvård som presenterades i september. För att kunna föra fram en så relevant bild som möjligt av hur STHF:s yrkesverksamma medlemmar ser på riktlinjerna ber vi dig om hjälp att inkomma med synpunkter.

Du är välkommen att lämna dina synpunkter innan den 31 december. Du kan lämna flera eller enstaka kommentarer. Det är viktigt att du tydligt anger inom vilket av områdena din kommentar hör hemma, ange rubriken på avsnittet du kommenterar och sidnumret.
I de bifogade länkarna finns remissversionen av riktlinjerna och de tillhörande bilagorna.

Skriv dina kommentarer i e-post till info@tandhygienistforening.se
Ditt svar kommer hanteras utan att det kopplas till ditt namn eller din
e-postadress.

Tack för din medverkan!

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...