Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-03-01

Utredningen om jämlik tandhälsa överlämnade betänkande

Måndag den 1 mars mottog socialminister Lena Hallengren betänkandet ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” (SOU 2021:8).

Betänkandet innehåller förslag till hur tandvårdssystemet kan förändras för att bli mer jämlikt, resurseffektivt samt gynna regelbunden och förebyggande tandvård.

- De fyra förslag som vi idag kunnat ta del av tar upp flera av de områden som Sveriges Tandhygienistförening betonat som viktiga områden för ett reformerat tandvårdsstöd, säger Yvonne Nyblom, ordförande i STHF. Det är i dagsläget svårt att uttala sig om helheten, hela förslaget måste studeras noggrant först. Vi kan dock redan se både positiva förslag men också delar som oroar.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...