Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-05-31

Tobaksfria dagen

8 av 10 vill reglera nya produkter på samma sätt som cigaretter. Nya nikotinprodukter benämns “tobaksfria” för att undkomma tobakslagens marknadsföringsbestämmelser. De lyfts ofta fram som ofarliga alternativ till cigaretter och snus, vilket inte stämmer. Nu visar en ny Demoskop-undersökning som Cancerfonden gjort, att 8 av 10 vill reglera produkterna på samma sätt som cigaretter.

De senaste åren har flera nya nikotinprodukter gjort entré på den svenska marknaden, två exempel är e-cigaretter och så kallat vitt nikotinsnus. Trots att produkterna innehåller nikotin och är starkt beroendeframkallande, är de långt ifrån reglerade på samma sätt som cigaretter och snus. En stor skillnad är hur produkterna får marknadsföras. Vitt nikotinsnus har inte heller någon 18-årsgräns, utan kan köpas av barn och unga.

Inför Tobaksfria dagen 31 maj har Cancerfonden via Demoskop genomfört en undersökning om kunskap och attityder till dessa nya nikotinprodukter.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...