Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-06-17

Tandhygieniststudenter utbildar

På Hälsohögskolan vid Jönköping University har studenter på tandhygienistprogrammet för första gången utbildat studenter på sjuksköterskeprogrammet.

Tandhygieniststudenterna, som gick sin fjärde termin, tog tillsammans med sina kursansvariga fram innehåll och utformning av utbildningen i grundläggande munhälsa. 120 sjuksköterskestudenter fick bland annat lära sig munvård, ROAG, friskt och sjukt och muntorrhet/protetiska ersättningar.
Studenter på tandhygienistprogrammet har även haft en gemensam utbildningsdag med arbetsterapeuter och sjuksköterskor kring ämnet "Våld i nära relationer".

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...