Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-04-20

Sladjana Critén får STHFs stipendium 2021

Till årets ansökan om STHFs stipendium till minne av Sture Nymans minne 2021, kom två ansökningar in. Av dessa föreslår Bedömarnämnden leg. tandhygienist och doktorand Sladjana Critén att tilldelas årets stipendium.

Den övergripande målsättningen med hennes projekt är att analysera munstatus hos äldre individer och i relation till kön. Resultatet förväntas ge kunskap om munstatus hos äldre individer och eventuella förändringar avseende munhälsan över tid, vilket har betydelse för planering av preventions- och vårdinsatser riktade till äldre. Forskningsområdet har tydlig relevans för såväl ämnet oral hälsa som för tandhygienistens yrkesutövning.

Bedömmarnämndens motivering lyder: En central del av tandhygienistens arbete är att främja befolkningens munhälsa, där den äldre befolkningen är en viktig målgrupp. Den äldre och åldrande befolkningen kan variera beroende på personens allmänhälsa och vardagliga situation. Kunskap efterfrågas för att möta den äldre personens specifika munhälsobehov utifrån den kontext som personen befinner sig i, men även kunskap kring eventuella förändringar av äldres munhälsa över tid efterfrågas.

Sladjana Critén bor med sin familj på den skånska landsbygden och arbetar som universitetsadjunkt i Oral hälsa och doktorand vid Högskolan Kristianstad sedan 2009. Där medverkar hon sedan flera år tillbaka inom forskningsmiljön Oral hälsa – Allmänhälsa – Livskvalitet, där hon bland annat varit medförfattare i flera publikationer. Den nuvarande avhandlingens titel lyder: "Oral health status among older individuals" och hennes huvudhandledare är Pia Andersson, biträdande professor och dekan vid fakulteten för hälsovetenskap Högskolan Kristianstad. Sladjana Critén bedriver även forskarstudier på Forskarskolan på Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, sedan 2020.

Varma gratulationer till Sladjana!

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...