Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-09-07

Röststyrning för journalsystem

Sedan tre år har Folktandvårdens innovationsklinik Idun i Umeå använt sig av röststyrning för att få in status och diagnoser direkt in i patientens journal. Under hösten införs röststyrning vid alla tandvårdskliniker i länet.

– Det blir både en tidsbesparing och en bättre ergonomi för personalen samt att kommunikationen med patienten förbättras, säger avdelningschef Maria Hägg.
Kortfattat går röststyrningen till så att tandläkaren eller tandhygienisten läser in patientens status i programmet Vocal med hjälp av ett trådlöst headset. En animerad röst upprepar och när allt är klart säger behandlaren "registrera" och all data överförs direkt till journalsystemet. Tidigare skötte tandsköterskor dokumenteringen, nu frigörs de för andra arbetsuppgifter.
– Tandvården har sedan några år tillbaka en resursbrist och vi måste se till att använda andra arbetssätt och flöden och utnyttja all kunskap och kompetens hos personalen. Inom folktandvården är det nödvändigt att föra in den här typen av nya arbetssätt med stöd av teknik för att klara uppdraget, nu och i framtiden, säger Maria Hägg.
Källa: Region Västerbotten

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...