Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-10-25

Psykisk hälsa en nationell angelägenhet

Idag publicerar Sveriges Tandhygienistförening, ihop med en rad företrädare för yrken inom primärvården, en debattartikel kring psykisk ohälsa.

Att den psykiska ohälsan ökat i alla åldersgrupper har uppmärksammats på bred front i samhället. Många positiva satsningar på förebyggande arbete görs nu inom alla samhällssektorer, men ett stort ansvar vilar fortsatt på hälso- och sjukvården och därmed på våra medlemmars axlar.

– Tandhygienister finns numer på flera håll samlokaliserade med primärvården, en utveckling som vi hoppas ska fortsätta, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening. Att samla fler professioner nära människor ger god service till befolkningen samtidigt som professionerna kan känna trygghet med att på enkelt sätt kunna samverka för patientens bästa.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...