Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-07-08

Offentligt mötte privat om tandvårdsutredningen

Enighet om prioriteringen för att omfördela resurser men delvis olika syn på hur en ny modell bör se ut. Det framkom när offentligt och privat möttes under Privattandläkardagen, som också blev en summering av första året med pandemin.

Enligt branschorganisationen Privattandläkarna har den privata tandvården varit ytterst betydelsefull för att hålla igång tandvården under pandemins första och andra fas.
Men det är också en näringsgren som är tilltufsad i varierande grad.
– Besöken till privattandvården sjönk med 14 procent under 2020 men med stora regionala skillnaderna. Minus 24 procent i Gävleborg och bara minus 1 procent i Norrbotten är ytterligheterna i ett länsperspektiv, konstaterade Lars Olsson, näringspolitisk chef för Privattandläkarna.
Den statliga tandvårdsutredningen kom givetvis upp till diskussion med i flera stycken en aning förvånande samsyn mellan Privattandläkarna och Folktandvården, som för dagen fick representeras av Eva Ljung, vd för Folktandvården Stockholm.
Privattandläkarna är annans ytterst kritiska till den prisreglering som föreslås kopplas till de nya tandhälsoplanerna och som enligt organisationen kan leda till att 15 procent av den tandvård som idag täcks av det statliga tandvårdsstödet kommer att regleras prismässigt.
– En bättre lösning hade varit ett individuellt tandvårdsbidrag som baseras på tandhälsoplanen och med individanpassad bidragsnivå. Prisregleringen i sig kommer att leda till underfinansiering och påverka innehållet i tandhälsoplanen och därmed vara negativt för patienterna, tandhälsan och branschen, sade Lars Olsson.

Men att frigöra resurser genom att slopa nuvarande tandvårdsbidrag ATB och STB, har Privattandläkarnas stöd och även ålderssänkningen till 19 år för kostnadsfri tandvård.
Tillsammans ger det ett utrymme på årsbasis på 2,5 miljoner kronor för att stärka tandvården på andra områden.
– Man bör komma ihåg förutsättningarna för utredningen – inga nya pengar in i systemet utan en omfördelning. Men jag trodde aldrig att man skulle röra 23-årsgränsen och är positiv överraskad. Att ATB och STB nu ersätts välkomnas också från Folktandvården, sade Eva Ljung, som representerat Sveriges folktandvårdsförening som expert i utredningen.
Mer behovsstyrda subventioner har stöd från Folktandvården och Eva Ljung såg fördelar med den föreslagna fasta kostnaden på 200 kronor för att locka grupper med stora vårdbehov till behandling.
– Pedagogiskt och enkelt jämfört med idag när vi ofta måste svara ganska svävande att en behandling kan kosta mellan det och det innan vi vet hur patienten ser ut. Det är också den del av vården där vi får mest klagomål. Men det gäller i så fall att vi får en ordentlig ersättning för att genomföra de åtgärder som prisregleras, sade Eva Ljung.
Just ersättningsdelen och riskerna för ökad administration pekade Eva Ljungpå som en oro för det nya system där konturerna kan skönjas.

Men samtidigt lyfte hon fram möjligheterna med ett mer likvärdigt regelverk och gemensamma it-lösningar.
– Det känns intressant med möjligheterna att Försäkringskassan kan bygga upp ett it-system som både fungerar för vårdgivare att jobba med och även blir mer rättssäkert för patienterna med möjligheter att överklaga beslut, sade Eva Ljung.

 

 

 

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...