Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-07-01

Ny lag om estetiska injektioner

Idag den 1 juli stärks skyddet för den enskilde vid estetiska behandlingar. Den nya lagen innebär att det ställs kompetenskrav för den som utför de estetiska behandlingar som omfattas av lagen.

Pressinformation från STHF 1 juli:
Idag träder en ny lag om estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Den syftar till att öka patientsäkerheten, men riskerar istället att leda till att viktig medicinsk kompetens går förlorad. Orsaken är att legitimerade tandhygienister inte kan fortsätta utföra patientsäkra behandlingar på sina etablerade kliniker – trots nödvändiga medicinska kunskaper och kompetens för att utföra estetiska behandlingar i ansiktet.

Från och med idag får enbart legitimerade tandläkare, läkare och sjuksköterskor utföra estetiska injektionsbehandlingar. Utbildning i estetiska injektionsbehandlingar ingår inte i någon av grundutbildningarna för dessa legitimationsyrken, men för dessa yrken, liksom för tandhygienisten, ger grundutbildningen förutsättningar att tillgodogöra sig nödvändig kompetens genom fortbildning. Tandhygienisten utför redan idag behandlingar inom tandvården som kräver injektioner.

Tandhygienist är ett legitimerat yrke inom hälso- och sjukvården. De flesta som nu riskerar att få stänga ned sin kliniker är egna, främst kvinnliga, företagare som investerat både tid och resurser för att kunna bedriva en seriös och patientsäker verksamhet. Det är bra att det nu regleras vilka som får utföra dessa behandlingar, men som seriösa aktörer som varit verksamma i branschen i över sju års tid vill många tandhygienister fortsätta bidra till att estetiska behandlingar utförs på ett patientsäkert sätt. 

Sveriges Tandhygienistförening har skickat in en ansökan om ett bemyndigande också för tandhygienister, detta då regeringen enligt den nya lagen kan medge att även fler yrkesgrupper kan få utföra behandlingar.

Yvonne Nyblom, ordförande STHF

Eva-Lotta Carlsson, leg. tandhygienist, egenföretagare

-----------------------------------------------------------------------

Senaste nyheter

16 september 2021, 11:44

Tandvårdskonsumtionen starkt upp

Påverkades tandvårskonsumtionen första halvåret fortfarande av covid 19? Ja indirekt, då många nu...

13 september 2021, 16:20

STHF/SRAT söker projektledare

Sveriges Tandhygienistförening (STHF) är en professionsförening inom fackförbundet SRAT. Vi samla...

13 september 2021, 16:05

Digitalt STHF-möte om IVO:s tillsyn

Hur bedriver IVO tillsyn på tandvårdsområdet? är rubriken på STHF:s nästa digitala medlemsmöte,...