Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-07-01

Moms på inhyrd personal kvarstår

Mervärdesskatteutredningen har kommit fram till att inte röra den nuvarande momsplikten på tandvård utförd av inhyrd personal. STHF stödjer branschorganisationen Privattandläkarnas kritik mot utredningens slutsats och vill att mervärdesskattelagen ska förtydligas så att alla led av utförande av vård är befriade från moms.

- STHF beklagar att utredningen inte kom fram till att ta bort momsen på tandvård utförd av inhyrd personal, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening, STHF. Detta kan få till följd att tandhygienister som vill arbeta några år till som inhyrd konsult väljer att gå i pension istället. Det vore olyckligt med tanke på den rådande bristen på tandvårdspersonal.

Privattandläkarna kommer nu att gå vidare med att dels kontakta TLV för att få till stånd ett särskilt referenspris för vård utförd av inhyrd personal, dels kontakta regeringen med begäran om att anslaget till det statliga tandvårdsstödet räknas upp då kostnaden för att bedriva tandvård har ökat. STHF stöder full ut Privattandläkarnas initiativ.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...