Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-02-08

Mer än 3 miljoner till forskning om aerosoler i tandvården

Michelle Nerentorp vid IVL Svenska Miljöinstitutet i Göteborg tilldelas 3 799 000 kronor av AFA Försäkring för att undersöka aerosolers spridning och innehåll i tandvården.

Projektet kommer att besöka upp till 20 representativt utvalda kliniker för att göra aerosolmätningar. Olika ytor i behandlingsrummen kommer att undersökas för att se vart partiklar samlas. Även de punktsugar som används vid behandling kommer att undersökas.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...