Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-10-22

Magnus Nordström ny förbundsordförande i SRAT

Magnus Nordström

Sacoförbundet SRAT valde idag Magnus Nordström till ny förbundsordförande. Han har varit ordförande för Utrikesförvaltningens personalförening i sju år och har varit ledamot i SRAT:s förbundsstyrelse i sex år. Magnus Nordström har arbetat som diplomat i Utrikesförvaltningen och då bland annat varit utstationerad till Abu Dhabi och Rom.

– Jag är otroligt tacksam att få förtroendet att representera SRAT som förbundsordförande, säger Magnus Nordström, nyvald ordförande. För mig har förbundets medlemsnära arbete varit ett oumbärligt stöd för mig som förtroendevald. SRAT är en mångfacetterad facklig ädelsten som jag vill vårda och utveckla.

Fackförbundet SRAT är ett Sacoförbund med drygt 21 000 medlemmar i olika samhällsbärande professioner. Medlemmarna är akademiker som arbetar inom hälsa, kommunikation och förvaltning.​ I helgen håller SRAT förbundsmöte i Nacka Strand där ombuden har valt ny förbundsordförande och förbundsstyrelse.

Den nyvalde ordföranden vill särskilt lyfta frågor om medlemmarnas arbetsmiljö och möjligheten till ett stimulerande arbetsliv med goda villkor.
– Jag tycker att det är viktigt att föra dialog och skapa förståelse, säger Magnus Nordström. Mitt mål är förbättra medlemmarnas villkor genom att vi tillsammans i SRAT stödjer varandra att ta vara på våra föreningars unika intressen. I det behöver vi även nära samarbete med andra Sacoförbund och tät kontakt med arbetsgivare och makthavare.

Mer om Magnus Nordström

  • Arbetat i Utrikesförvaltningen som diplomat i 24 år
  • Utlandsstationerad i cirka nio år i Rom och Abu Dhabi
  • Tills nyligen arbetat med strategiska frågor relaterade till Sveriges civila bidrag till internationella insatser för krishantering och fredsfrämjande och varit Sveriges representant i Europarådets kommitté om Artificiell Intelligens i förhållande till mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och demokrati.
  • Har en Politices Magister från Uppsala universitet. Statskunskap och internationell politik som huvudämnen.
  • Ordförande för Utrikesförvaltningens personalförening i totalt 7 år
  • Förbundsstyrelseledamot i SRAT i 6 år
  • Gillar att resa och löpträna
  • Studerar filosofi på distans och drömmer om att ta flygcertifikat

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...