Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-09-24

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Så heter den statliga utredning som nu varit ute på remiss. Den 1 september skulle remissvaren vara lämnade och många remissinstanser anser att reglerna bör bli ännu hårdare.

STHF välkomnar i sitt remissyttrande utredningens förslag som bland annat innebär att begränsa marknadsföring och förbjuda smaktillsatser i e-cigaretter. 

STHF ser positivt på att tobaksfria nikotinprodukter regleras i en ny lag samt stödjer målet att begränsa all användning av nikotin samt att barn och unga ges ett särskilt skydd. Att arbeta preventivt med tobaksbruk är av stor vikt för folkhälsan och att det finns en sammanhållen och systematisk reglering  av produkter på tobaksområdet i alla dess former. 

Läs mer på Tobaksfakta om hur det nya lagförslaget uppfattats av remissinstanserna.

Se inslaget då utredningen presenterades på regeringens webbplats. 

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...