Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-09-27

Grattis studerandepristagare 2021

Alla gör förstås sitt bästa under studietiden men att få STHF:s och Tepe Munhygienprodukters studerandepris berättar ändå att man gjort något extra eller har några särskilda egenskaper. Studerandepriset har delats ut en gång per år sedan 2013, ett till varje lärosäte efter sex fullbordade terminer.

Lärosätet nominerar en pristagare utifrån väl genomförda studieinsatser, bästa student på klinik eller bästa examensuppsats och STHF:s styrelse fattar beslutet och bestämmer prissumman. Årets pristagare har förutom goda resultat i både kliniska och teoretiska studier uppvisat en mognad och ett ansvarstagande som personer och kliniker. Årets prisceremonier var anpassade till rådande coronarestriktioner så de flesta genomfördes digitalt. Men pristagarna nåddes ändå av sina diplom. Här är 2021 års studerandepristagare:

Stina Nilsson, Tandhygienistprogrammet Umeå universitet
Motivering: Stina har förmåga att se helheter, möta patienter med lyhördhet, inge trygghet och med respektfull kommunikation samverka med medarbetare. Stina kommer att vara en unik resurs i tandvården.

Sofia Lilja, Tandhygienistprogrammet, Göteborgs universitet
Motivering: Årets pris går till en kunnig, driven och engagerad person som kommer att bli en skarp och nyfiken tandhygienist. Med sitt utforskande sinne kommer denna tjej att komma långt. 

Cecilia Frånlund, Tandhygienistprogrammet, Karolinska Institutet, Stockholm
Motivering: Cecilia Frånlund har på ett föredömligt sätt visat på ett genuint engagemang och självständighet i sitt examensarbete och därutöver uppvisat en mycket god analyserande förmåga som tillsammans med hennes reflektioner bidragit till ett mycket välskrivet examensarbete.

Gadier Saleh, Tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad
Motivering: Gadier Saleh har på ett föredömligt sätt visat målmedvetenhet, engagemang och noggrannhet under hela studietiden. Hon har utvecklats såväl i teoretiska som in kliniska studier. Hon har ett professionellt förhållningssätt och ett helhetsperspektiv inom den kliniska verksamheten.

Martina Gunnarsson, Tandhygienistprogrammet, Hälsohögskolan i Jönköping
Motivering: Martina har under hela utbildningen varit ambitiös och målinriktad på ett positivt sätt. Vid diskussioner bidrar Martina alltid med väl genomtänkta konstruktiva, analyserande och relevanta reflektioner. Martina har vuxit in i sin professionella yrkesroll och visar stor självständig förmåga. Hon är en engagerad studiekamrat som på eget initiativ skapat möjligheter till en stödjande miljö i form av en mötesplats för samtliga studenter vid tandhygienistutbildningen.

Fakta STHF:s och Tepe:s studerandepris:
En student per lärosäte som studerar på sjätte terminen kan nomineras av lärarrepresentant vid respektive utbildning. Priset är en summa pengar. Syftet med studerandepriset är att stimulera utvecklingen av tandhygienistprofessionen. Till grund för nominering kan exempelvis vara ett seriöst och målmedvetet arbete under hela studietiden, bästa redovisning av patientfall, bästa student på klinik, bästa betyg eller bästa examensuppsats.

Läs kort intervju med Sofia Lilja i senaste numret av Tandhygienisttidningen!

 

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...