Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-01-07

Granskning av hantering av vårdjournaler

Datainspektionen, numera Integritetsskyddsmyndigheten, har granskat huruvida vårdgivare har fullgjort sin skyldighet att utföra en tillräckligt noggrann och dokumenterad behovs- och riskanalys innan personal tilldelats rätt att ta del av personuppgifter i huvudjournalsystem.

Uppgifter om hälsa räknas som känsliga personuppgifter och är omgärdade av ett starkt integritetsskydd. Användare av vårdjournaler får endast ha tillgång till de personuppgifter som behövs för att fullfölja sina arbetsuppgifter.

Två universitetssjukhus, två regioner, fyra stora privata vårdgivare och en digital vårdtjänst granskades. Sju av de åtta vårdgivarna bedömdes inte ha uppfyllt kraven och tilldelades en administrativ sanktionsavgift på mellan 2,5 och 30 miljoner kronor. Högsta sanktionsavgift för myndigheter är 10 miljoner kronor och för företag max fyra procent av den globala årsomsättningen alternativt 20 miljoner euro, beroende på vilket av beloppen som är högst.

På myndighetens webbsida finns besluten samt en vägledning som tagits fram efter granskningen att läsa, www.imy.se.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...