Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-09-02

God tandvård i en hållbar arbetsmiljö får inte äventyras

Sveriges Tandhygienister, STHF, har lämnat remissvar på betänkandet ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” (SOU 2021:8), allmänt kallad Tandvårdsutredningen.

STHF är i princip enig med de flesta av utredningens förslag, men betonar på flera ställen i sitt remissvar att förutsättningarna för att bedriva en god tandvård i en hållbar arbetsiljö inte får äventyras. STHF belyser även lärosätenas behov av personal och att forskningsområdena inom odontologi och oral hälsa behöver stärkas.

Läs hela STHF:s remissyttrande här 

Läs andra remissinstansers svar här

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...