Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-05-21

Forskning om tobak och hälsa

Hur påverkas vår hälsa av snus och annan tobak? Aron Naimi-Akbar vid Malmö universitet är projektledare för ”Den svenska tobakskohorten”, där en nationell databas ska skapas med uppgifter ur digitala tandvårdsjournaler.

Uppgifterna ska kopplas samman med patient- och cancerregistret. Etikprövningen har godkänts och ett samarbete med Sveriges Folktandvårdsförening har inletts.
– Det finns överväldigande bevis för att rökning ökar risken för hjärtkärlsjukdomar, cancer, respiratoriska sjukdomar, diabetes och för tidig död. Hälsoeffekterna av andra former av tobaksbruk är mindre kända. Den höga förekomsten av snusanvändning och den starka infrastrukturen för hälsodataregister ger Sverige unika möjligheter att studera hälsoeffekterna av snusanvändning i förhållande till rökning, säger Aron Naimi-Akbar.

Källa: Malmö universitet, Uppsala universitet, Karolinska Institutet

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...