Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-03-25

Förebyggande behandling hos tandhygienist minskade mest under 2020

Ny officiell statistik om tandvårdsstödet visar att utgifterna för tandvårdsstöd minskade under 2020 för första gången sedan stödet infördes. Totalt minskade utbetalningen för tandvårdsstöd med 680 miljoner kronor 2020 jämfört med 2019. Förebyggande behandling hos tandhygienister har haft den största nedgången.

– Det kan vara såväl patienterna som tandvården som prioriterat ner sådana besök under pandemin, säger tandläkare Lars Sjödin, rådgivare inom tandvårdsstödet på Försäkringskassan.

- Det här är en bild vi sett under det gångna året, en försämrad parodontal hälsa, det vill säga mer plack och tandsten som gett inflammation i tandköttet och fördjupade tandköttsfickor, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening.
- Vi har också noterat att kostvanorna kan ha försämrats vid hemarbete liksom ett visst slarv med munhygienrutinerna. Det är sådant som även ökar risken för att utveckla karies. Vi får heller inte glömma alla de som lever inom någon form av omsorgsboende, de har inte heller fått det stöd och den behandling som de behöver. Det är, och blir en utmaning att komma ifatt så att vi kan minimera de stora skadorna så mycket som möjligt, säger Yvonne Nyblom.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...