Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-02-24

För få tandhygienister utbildas

I Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på hälsa- och sjukvårdspersonal, NPS, framgår att bristen på tandhygienister fortfarande bedöms som hög av både regioner och arbetsgivare.

Socialstyrelsen bedömer att bristen beror på att för få tandhygienister utbildas. En annan viktig faktor är att det är svårt att rekrytera erfaren personal till glesbygden. 

- Behovet av anpassade anställningsformer på orter där det råder brist samt en målmedveten satsning på resurser till tandhygienistprogrammen är avgörande för hur vi ska klara att möta behoven idag och i framtiden, säger Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges Tandhygienistförening.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...