Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-09-28

Flera nyheter i nya riktlinjer för tandvård

De nya nationella riktlinjerna för tandvård utökas med rekommendationer för två grupper, barn samt personer som behöver särskilt stöd på grund av skörhet eller en funktionsnedsättning. Tandvården behöver satsa mer på att förebygga sjukdomar, och patienter med hög risk för dålig munhälsa bör kallas oftare till undersökning än de som har låg risk. Tandvården behöver även samverka mer med övrig hälso- och sjukvård, barnhälsovård, skola och socialtjänst. Det är några av nyheterna i de nationella riktlinjerna för tandvård som Socialstyrelsen presenterar idag.

De tidigare riktlinjerna för tandvård publicerades 2011 och ersätts nu. Många rekommendationer är kvar sedan tidigare och några har uppdaterats, men de som redan arbetar med att implementera dem kan fortsätta det arbetet med stöd av de nya riktlinjerna.

– Närmare 500 tandläkare och tandhygienister har deltagit i arbetet. Det innebär att riktlinjerna är väl förankrade i tandvården, säger Sofia Orrskog, projektledare för riktlinjearbetet, som även nämner att många som arbetar i tandvården har efterfrågat och sett fram emot resultatet av riktlinjearbetet.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...