Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-02-03

Europe's Beating Cancer Plan

- EU:s cancerplan kan bana väg för ett nytt kapitel i svensk cancerbekämpning. Det säger Svenska NCD*-nätverket, där STHF är en av 27 medlemsorganisationer, i ett pressmeddelande idag.

Idag offentliggjorde EU-kommissionen en plan för hur man vill förebygga cancer inom EU, Europe’s Beating Cancer Plan. Planen innehåller en mängd förslag i alla led för att motverka cancer, från förebyggande insatser till kompetensutveckling av läkare. Med pressmeddelandet vill Svenska NCD-nätverket skapa en diskussion om livsstilsrelaterade orsaker till cancer samt de förslag som planen innehåller.

Pressmeddelande Svenska NCD-nätverket, 3 februari 2021:

Svenska NCD-nätverket: ”EU:s cancerplan kan bana väg för ett nytt kapitel i svensk cancerbekämpning”

Svenska civilsamhällesorganisationer uppmanar Sveriges regering att ta på sig den europeiska ledartröjan i förebyggande cancerbekämpning med anledning av EU-kommissionens nya cancerplan.

Svenska NCD-nätverket, en sammanslutning av 27 organisationer som arbetar mot icke-smittsamma sjukdomar, välkomnar EU-kommissionens nya plan för att bekämpa cancer i Europa som presenterades under onsdagen. 

Irma Kilim, nätverkets representant i Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén, är framför allt positiv till att förebyggande åtgärder prioriteras i planen.

- Det är positivt att riskfaktorer för cancer prioriteras, och framför allt att livsstilsrelaterade orsaker till cancer lyfts fram. Många i Sverige och Europa saknar kunskap om kopplingen mellan cancer och otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, tobak och alkohol, menar Kilim.

Planen innehåller en mängd lagförslag som EU-kommissionen vill presentera under kommande år, bland annat att föreslå varningstexter på alkoholprodukter, att se över nuvarande skatteregler för tobak, att göra investeringar i stadsmiljöer som främjar fysisk aktivitet samt att se över jordbruksstödet till köttprodukter som ökar risken för cancer.

Förebyggande cancerarbete har tidigare inte prioriterats av EU-kommissionen menar Kilim. Det har gjort det svårare för medlemsländer att gå före i lagstiftning, men nu är hon mer optimistisk.

- EU-kommissionen visar nu starkt stöd för en rad offensiva folkhälsopolitiska förslag. Det öppnar dörrar och svenska regeringen måste nu se till att börja med arbetet på hemmaplan, avslutar Kilim.

Kontakt
Irma Kilim, ledamot i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) 
Tel: 0733-72 62 13
Mail: irma.kilim@iogt.se

Här slutar pressmeddelandet
------------------------------------

*NCD står för non-communicable diseases, icke smittsamma sjukdomar. Dessa svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen.

En plan även för oral cancer och munhälsa

Organisationen "The Platform for Oral Health in Europe" välkomnar EU-kommissionens cancerplan och delger oss sitt förslag ”Oral Health & the Beating Cancer Plan". Detta förslag lyfter fram de prioriteringar och rekommendationer som de tror kommer att vara nyckeln till att utveckla integrerade hälsofrämjande och förebyggande strategier för att ta itu med de viktigaste faktorerna för cancersjukdomen och minska förekomsten av oral cancer i Europa. Vidare ger de ett antal rekommendationer till EU-institutionerna för att stödja och främja åtgärder för bättre munhälsa.

 

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...