Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-11-19

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och seminariedeltagarna, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening. Det finns ett stort intresse för att få i gång en utbildning – att vi nu har en första tandhygienist på gång är så viktigt. Nu hoppas vi att fler organisationer ska ta initiativ i den riktningen! STHF arbetar vidare med att formulera struktur och skapa intresse.

Det var ett stort intresse när Sveriges Tandhygienistförening på Odontologiska Riksstämmans andra dag presenterade planerna för en framtida klinisk specialisering av tandhygienister. Över 95 personer var föranmälda till seminariet. 

I panelen fanns Sara Hed Rann, tandhygienist som startat sin specialiseringsutbildning inom ämnesområdet parodontal hälsa, Christer Lindgren, tandläkare, specialist och vd för Folktandvården Gävleborg, Inger Wårdh, tandläkare med lång erfarenhet inom äldretandvård och utbildning och Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening. Moderator var Ulrika Lindmark, ledamot i Sveriges Tandhygienistförenings styrelse. 

Under seminariet besvarades frågorna Specialisering för tandhygienister: Varför? Hur? Var? Vilka? När? De första frågorna fick till svar att man vill skapa förutsättningar för att utveckla tandhygienistens roll i det hälsofrämjande och förbyggande arbetet i tandvården och hälso- och sjukvården. Man vill även skapa en karriärväg som kan bidra till yrkets attraktivitet. Den kliniskt specialiserade tandhygienisten skulle ha rollen att stödja, utbilda, handleda samt integrera och förmedla evidensbaserad kunskap till verksamheten. Rollen skulle också innebära att identifiera behov och analysera hur omvärldsfaktorer kan påverka verksamheten. 

Specialiseringen skulle i ett första skede erbjudas inom fyra områden:

  1. Parodontal hälsa
  2. Kariesprevention
  3. Barn och ungdomar
  4. Äldre och omsorgsberoende

– Jag ser att en specialiserad tandhygienist kan få en otroligt viktig roll i tandvården, sade Christer Lindgren. Och det är viktigt att man kopplar ihop forskningen med kliniken - att det ”krokar arm”. 


Text: Lena Munck
Foto: Juliana Wiklund

 

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...