Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-05-24

Delta i forskning!

Tandhygienist Emelie Stenberg på Malmö universitet startar nu ett forskningsprojekt i två delar om det nya klassificeringssystemet för parodontala sjukdomar.

Den första delen går ut på att utvärdera det nya klassificeringssystemet. Det görs via en enkät med fem fiktiva patientfall.

Den andra delen går ut på att undersöka om digital undervisning fungerar när en ny arbetsmetod ska introduceras. Där kommer du att lottas till en av två digitala kurser via Zoom i hur man använder klassificeringssystemet. Därefter utvärderas vilken av kurserna som gav bäst resultat.

Projektet beräknas påbörjas tidigt i höst och utbildningarna kommer att ges både dagtid och kvällstid, efter deltagarnas önskemål.

Du kan anmäla dig via den länk som bifogades i senaste medlemsmailet. Om du inte har tillgång till länken kan du kontakta emelie.stenberg@mau.se.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...