Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-01-04

Bidra till prioritering av forskningsfrågor om covid-19

På SBU, Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering, genomförs nu ett projekt kring vilka forskningsfrågor rörande långvariga symtom vid covid-19 som är viktigast att forska på. Du som tandhygienist är härmed inbjuden att bidra i den prioriteringen.

Många covid-19-drabbade patienter och personer som arbetar inom vården och även drabbats av långvariga symtom deltar. Nu söker SBU personer som arbetar med denna patientgrupp. Covid-19-patienter är en relativt ny patientgrupp och de flesta av oss har kanske inte så mycket erfarenheter av dessa patienter. SBU ser dock inte detta som ett hinder, utan tror att även vård- och tandvårdspersonal som kan komma i kontakt med dessa patienter framöver kan ha väldigt viktig input i projektet. SBU välkomnar därför deltagande från vård- och tandvårdspersonal i prioriteringsarbetet så att viktiga perspektiv inte missas.

Deltagande innebär att man genom en webbenkät, utifrån en längre lista, markerar de tio forskningsfrågor man anser vara viktigast.

De forskningsfrågor som kommer ingå i enkäten finns presenterade i tabell 8.1 i SBU:s rapport om långvariga symtom vid covid-19 som finns tillgänglig här.
(klicka på den gula rutan till höger "Läs publikationen")

Är du intresserad av att delta så anmäler du dig via denna länk.

Intresseanmälan kommer att hållas öppen till 11 januari.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...