Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-10-04

Årsmöte för Europas tandhygienister

Ny webbplats, förstärkta samarbeten och fler paneuropeiska webbinarier och webbkurser. Det var några av de ämnen som diskuterades när European Dental Hygienist Federation, EDHF, för andra året arrangerade sitt årsmöte digitalt.

Den 25 september samlades delegater från de 24 medlemsorganisationerna framför skärmarna för att lyssna på verksamhetsrapporter, godkänna det gångna årets ekonomiska berättelse och välja nya ledamöter till EDHF:s styrelse.

Yvonne Nyblom som varit ordförande i EDHF i nio år avgick, liksom EDHFs kassör, Jacqueline Boss. Till ny ordförande valdes Gitana Rederiene från Litauen. Gitana arbetar vid tandhygienistprogrammet i Vilnius och är engagerad för att stärka den vetenskapliga basen i tandhygienistutbildningen och är själv involverad i forskningsprojekt som studerar skillnader och förutsättningar att verka som tandhygienist i olika länder.

Vid mötet presenterades EDHF:s nya webbplats som ska ge bättre möjligheter att följa EDHF:s arbete, www.edhf.eu. Föreningen byter bank och har dessutom arbetat fram nya modernare stadgar som registreras i Nederländerna, därmed kommer EDHF:s säte inom kort att vara i Nederländerna.

Det kommande året vill man inom EDHF satsa på att utveckla samarbetet med de olika organisationerna som EDHF är delaktiga i, såsom Oral Health Platform, Alliance for a Cavity Free Future och Association for Dental Education in Europe. Årsmötet ville även fortsätta utveckla den webb-baserade fortbildningen Oral Health Professionell Training. Den finns även tillgänglig via STHF:s webbplats. Ett mål under 2022 är att återigen kunna erbjuda ett webbinarium för Europas cirka 38 000 tandhygienister inom ett verksamhetsnära område.

Svenska delegater i EDHF är fortsatt Fouzieh Eliassy och Yvonne Nyblom. Nästa möte planeras att hållas på plats i Oslo i september 2022.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...