Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-10-11

Är högre utbildning ekonomiskt lönsam för individen?

I SACO:s livslönerapporten 2020 beräknas livslöner för 35 olika högskoleutbildningar.

Resultaten visar att en akademisk examen är lönsam för de allra flesta, men med stora skillnader mellan olika utbildningar. Merparten av utbildningarna med lägst lönsamhet leder till yrken som är starkt kvinnodominerade och finns framför allt inom kommuner och regioner. Två av fyra undersökta lärarutbildningar har negativ avkastning. Andra utbildningar som är olönsamma leder till yrken som exempelvis tandhygienist, arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, receptarie, fysioterapeut och biolog. Den högsta avkastningen finns i några relativt stora akademikergrupper som civilingenjör, civilekonom, jurist och läkare. 

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...