Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-02-18

Äldreomsorgens förebyggande arbete skiljer stort över landet

Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att det finns stora skillnader i landet inom vård och omsorgen om äldre.

Rapporten visar att endast 43 procent i ordinärt boende och 58 procent i särskilt boende fått riskbedömning/åtgärder uppföljda inom riskområdena nedsatt munhälsa, undernäring, fall och trycksår. 

– Vi vet sen tidigare att bedömningsinstrumentet Senior Alert inte används generellt vilket kan innebära att bland annat munhälsan inte bedöms så som den borde, säger Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges Tandhygienister. 

– Här behövs en genomgång och uppstramning av regelverk och rutiner så att man kan säkerställa att också de fyra riskindikatorerna uppmärksammas inom all vård och omsorg för äldre. Att som omsorgsberoende få tillgång till åtgärder som minskar risken för nedsatt munhälsa, undernäring, fall och trycksår måste vara en självklarhet, säger Yvonne Nyblom.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...