Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-02-11

Aerosoler i tandvården

NPO, Nationella programområden, är Sveriges regioners nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Nu har NPO tandvård publicerat ett kunskapsdokument gällande aerosolgenererande procedurer i tandvården.

Dokumentet innehåller rekommenderade tilläggsrutiner till de basala hygienrutinerna med anledning av covid-19-pandemin. Kunskapsunderlaget är ett konsensusdokument, byggt på bästa tillgängliga kunskap, då evidens för många av rekommendationerna saknas i nuläget. Kunskapsunderlaget kommer löpande att uppdateras om kunskapsläget förändras.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...