Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-08-02

Hur arbetar världens tandhygienister med röntgen?

Tack för er hjälp med att besvara enkäten om tandhygienistens ansvar kring oral röntgen! Enkäten rörde tandhygienistens uppgifter, ansvar och reglering vad gäller lokalbedövning, röntgen och kariesbehandling. Forskningsidén stöttades av IFDH och EDHF som uppmuntrade de nationella föreningarna att svara.

De första resultaten som kommit ut av forskningen rör röntgen och har precis publicerats i International Dental Journal.

Forskningsteamet hälsar och tackar alla kollegor som bidragit med att besvara enkäten. De tar gärna emot frågor från dig som är tandhygienist.

Om du vill referera till artikeln:
Bozia M, Berkhout E, van der Weijden FGA, Slot DE. Worldwide Review of Dental Hygienists' Extended Scope of Practice in Radiology. Int Dent J. 2021 Jul 6:S0020-6539(21)00106-4. doi: 10.1016/j.identj.2021.05.010. Epub ahead of print. PMID: 34243959.

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...