Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

2021-12-08 09:31

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

2021-11-23 16:15

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

En ny karriärväg för tandhygienister

2021-11-19 09:37

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...

IFDH-enkät: Barnpatienter

2021-11-08 17:10

International Federation of Dental Hygienists, IFDH, genomför just nu sin femte enkät. Den ska...

Kom på nätverksmingel!

2021-10-29 10:37

Under Riksstämman/Swedental i år har du chans att träffa andra i ditt nätverk för att diskutera...

Psykisk hälsa en nationell angelägenhet

2021-10-25 10:51

Idag publicerar Sveriges Tandhygienistförening, ihop med en rad företrädare för yrken inom...

Magnus Nordström ny förbundsordförande i SRAT

2021-10-22 15:46

Magnus Nordström Magnus Nordström

Sacoförbundet SRAT valde idag Magnus Nordström till ny förbundsordförande. Han har varit ordföran...

Börja med barnen – men glöm inte munhälsan

2021-10-22 12:16

I dagarna lämnade Sveriges Tandhygienistförening, STHF, ett omfattande remissyttrande på...

Webbutbildning för vårdpersonal om munhälsa och munvård

2021-10-19 10:16

Socialstyrelsen har tagit fram en grundläggande webbutbildning om munhälsa och munvård, tillsamma...

Vi behöver din hjälp!

2021-10-13 14:17

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, avser att lämna synpunkter på remissversionen av de nya...

Är högre utbildning ekonomiskt lönsam för individen?

2021-10-11 08:04

I SACO:s livslönerapporten 2020 beräknas livslöner för 35 olika högskoleutbildningar.

Årsmöte för Europas tandhygienister

2021-10-04 13:56

Ny webbplats, förstärkta samarbeten och fler paneuropeiska webbinarier och webbkurser. Det var...

Flera nyheter i nya riktlinjer för tandvård

2021-09-28 10:17

De nya nationella riktlinjerna för tandvård utökas med rekommendationer för två grupper, barn sam...

Grattis studerandepristagare 2021

2021-09-27 15:26

Alla gör förstås sitt bästa under studietiden men att få STHF:s och Tepe Munhygienprodukters...

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

2021-09-24 15:33

Så heter den statliga utredning som nu varit ute på remiss. Den 1 september skulle remissvaren va...

Tandvårdskonsumtionen starkt upp

2021-09-16 11:44

Påverkades tandvårskonsumtionen första halvåret fortfarande av covid 19? Ja indirekt, då många nu...

STHF/SRAT söker projektledare

2021-09-13 16:20

Sveriges Tandhygienistförening (STHF) är en professionsförening inom fackförbundet SRAT. Vi samla...

Digitalt STHF-möte om IVO:s tillsyn

2021-09-13 16:05

Hur bedriver IVO tillsyn på tandvårdsområdet? är rubriken på STHF:s nästa digitala medlemsmöte,...

Hjälp över gränsen

2021-09-13 14:55

Sedan 2018 har värmländska tandregleringspatienter remitterats till norska kliniker för att korta...

Call for abstract

2021-09-09 12:53

Vill du presentera din forskning på Tandhygienistdagarna 2022? I det vetenskapliga programmet ing...